Správa pojištění

Po uzavření pojistných smluv prostřednictvím naší společnosti jsou po celou dobu trvání těchto pojistných smluv klientovi poskytovány zejména tyto služby:

  • komplexní administrace pojistných smluv včetně vyúčtování pojistného ve stanovených lhůtách,
  • příprava, předkládání a provádění návrhů pro zlepšení a aktualizaci pojištění včetně návrhů a přípravy dodatků anebo obnov pojistných smluv,
  • konzultační a poradenská činnost související s pojištěním, zajištěním a vyhodnocením rizik,
  • v případě vzniku pojistných událostí asistence a odborná pomoc po celou dobu projednávání každé události až do jejího úplného vyřízení.