Rizikový management

Rizikový Management patří k jedné z nejdůležitější části služeb v oblasti pojištění a je také velmi významnou součástí služeb, které společnost nabízí svým významným klientům.

V rámci aktivit v této oblasti realizuje společnost zejména tyto činnosti:

  • provádění analýzy a ohodnocení rizik,
  • provádění prohlídek nejdůležitějších lokalit,
  • vypracování rizikové zprávy nutné k jednání s pojišťovnami a zajišťovnami.

Na základě rizikových zpráv a s ohledem na obor činnosti klienta a na konkrétně vykonávané činnosti provede společnost General City Broker:

  • posouzení pojistné potřeby klienta a navrhne optimální pojistný program,
  • sdělí klientovi nejdůležitější závěry vyplývající z takto provedených analýz,
  • informuje klienta o případných doporučeních týkající se prevence anebo zábrany škod.