Nabízené produkty

Naše společnost nabízí produkty tuzemských i zahraničních pojišťoven a zajišťoven. Jedná se zejména o pojištění:

 • majetku a přerušení provozu
 • strojů a elektroniky
 • stavebně montážní pojištění
 • odpovědnosti za škody včetně odpovědnosti za výrobek
 • odpovědnosti členů statutárních orgánů (D&O)
 • odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli
 • havarijní pojištění motorových vozidel včetně flotilového pojištění vozidel
 • odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)
 • přepravní pojištění
 • životní a penzijní pojištění
 • zemědělské pojištění (plodin a zvířat)
 • úrazové pojištění
 • pojištění leteckých rizik a lodí
 • pojištění garanční a úvěrové
 • pojištění pro případ zrušení kulturní nebo sportovní akce
 • pojištění dočasné a trvalé tělesné nezpůsobilosti
 • zaměstnanecké programy