Poradenská a konzultační činnost

Společnost General City Broker poskytuje v rámci poradenské a konzultační činnosti zejména tyto služby:

  • pro potřeby pojištění spolupracuje s klientem při stanovení pojistných částek jednotlivých předmětů pojištění a vhodných limitů pojistného plnění,
  • poskytuje poradenskou a konzultační činnost zejména v oblasti pojištění a pojišťovnictví, ale v případě dohody i v jiných oblastech, např. právní anebo ekonomické anebo hospodářské,
  • po dohodě s klientem poskytuje školení vybraných skupin zaměstnanců klienta z oblasti pojištění včetně likvidace pojistných událostí,
  • poskytuje aktuální informace o vývoji na pojistném trhu zejména s ohledem na pojistné potřeby klienta.