Další služby

  • oceňování movitého i nemovitého majetku
  • oceňování hodnoty podniku
  • znalecké posudky - stroje a zařízení, motorová vozidla
  • ekonomické, daňové a finanční poradenství
  • PR, reklama, sponzoring
  • asistenční služby